|<
<
>

56

Sosiale medium

Les teksten, og velg riktig alternativ.

Ti år etter at Facebook grunnlagt, hadde nettsamfunnet meir enn ein milliard på verdsbasis. Undersøkingar viser at vi i dag kan omtrent 75 prosent av alle nettbrukarar på ulike sosiale medium. Facebook seg likevel litt ut frå  sosiale nettverk ved at samfunnet er ein sosial med eit breiare nedslagsfelt. Der treffer vi ikkje berre våre vennar og familiemedlemmar, men også slektningar, arbeidskollegaer, den personlege trenaren, tannlegen og frisøren. har ført til at det som skjer på Facebook, har ein naturleg del av samtalen middagsbordet, i lunsjpausen jobben, i frisørsalongen og når vennar ansikt til ansikt. kontakt på grunn av store avstandar er ikkje lenger eit problem.

Lese_13_Frui  Dreamstime_16611668_s.jpg

På Facebook deler vi  der vi viser oss frå vår side som lykkelege kjærastar, , treningsentusiastar, glade festdeltakarar, globetrottarar og skolelys. var det i alle fall i plattformens barndom, men no kan det ut til at vi ikkje deler kor vellykka vi er lenger. Fleire av livet som skilsmisse, arbeidsledigheit og tap av familiemedlemmar får i den uendelege av nyheiter og illustrerande bilete. Dei fleste hendingar i eller samfunnslivet blir kommenterte dagleg og med kontaktar og brukarar. Dette kan ha ein positiv samfunnseffekt at større openheit det personlege planet kan større openheit i samfunnet. Alle som har noko på , kan dele det viss dei vil. Det også i om den delingskulturen vi har på sosiale medium, er i ferd med å seg til andre sider av samfunnet, slik at vi meir empatiske og flinkare til å dele ting med kvarandre. Den parolen til dei sosiale media er jo nettopp at å dele er å bry .

Den endelege av Facebook og vår å kommunisere på vil det truleg ta år før vi kan slå , men det er allereie mange stemmer i diskusjonen. Det er blant anna god til å tru at auka sjølveksponering gir eit større fokus på oss . Vi blir andre ord ikkje berre meir sosiale, men litt meir sjølvopptatte. sosiale medium dessutan stel både tid og merksemd, er det ingen tvil . Det er ikkje å bruke fleire timar dagleg på for eksempel Facebook, barn føler seg av foreldre som er på nettet i staden for å vere for ungane, og jordmødrer rapporterer om foreldre som er meir av å legge ut bilete av den nyfødde enn å konsentrere om den levande babyen og kvarandre. Ein britisk viser at bilete av nyfødde på Facebook i gjennomsnitt blir lasta  57,9 minutt etter fødselen. Har det ikkje skjedd på Face, så har det skjedd.

Etter «Mer sosial, eller bare mer selvopptatt?», Aftenposten 25/1 2014

© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Personvern | Cookies